Oggetti "Blomqvist"

Gli ultimi articoli del blog "Blomqvist"

Risultati d'asta "Blomqvist "

Jens Johannessen
"Arabiske netter" 1967\nOlje på lerret, 114x146 cm Signert nede til venstre: Jens Johannessen 1967\nTitulert, signert og datert bak på lerretet\nUTSTILT Stavanger Kunstforening og Bergen Kunstforening 1967, kat. nr 23 Galleri Haaken, Oslo 1967, kat. nr 20 Blomqvist
Bernhard Folkestad
Interiør med mann og hund\nOlje på lerret, 74x60 cm Signert nede til venstre: Bernhard Folkestad\nAngivelig er det Frits Kiær som sitter i sofaen\nLITTERATUR Åse Marie Torvanger og Anne-Berit Skaug: "Deilig er Jorden", Drammens Museum Fylkesmuseum for Buskerud, Drammen 1983 Kjersti Sissener: "De seks", Bukowskis sommerutstilling Oslo 1989\n"Mer enn de andre i gruppen ble Bernhard Folkestad en formidler av livsglede. "Er ikke maleriet en glædens kunst" uttalte han." Torvanger side 5\n"De seks" Maleriene til den gruppen malere (Bernhard Folkestad, Ludvig Karsten, Søren Onsager, Henrik Lund, Theodor Laureng og Anders Svarstad) som har fått den kunsthistoriske merkelappen ny-impresjonistene har siden de først begynte å stille ut blitt kritisert for å være for søte i fargene, for løse i formen, for lite samfunnskritiske og for influert av Edvard Munch. De var kunstnere som Christian Krohg tok under sin kappe, og med sin ukonvensjonelle livsstil ble raskt øremerket som videre førerne av 1880 årenes bohemliv"..."Innbyrdes var de forskjellige - felles var deres interesse for farge og lysspill i motivet og deres store beundring for Edvard Munch. Det høyst individuelle var deres ideal, og i følge Folkestad var det den koloristiske appell som bandt den sammen." Sissener side 4 Blomqvist
Edvard Munch
"Det syke barn" / "The Sick Child" 1894 (1906)\nKoldnålsradering, trykket i sort\nPapirmål 500x430 mm Trykkmål 275x267 mm Signert nede til høyre: Edv Munch Woll 7 VII, Sch 7\nLITTERATUR Arne Eggum: «Edvard Munch. Livsfrisen fra maleri til grafikk» Oslo 1990 Gerd Woll, Edvard Munch Grafikk fra 1896, Oslo 1996\nMunch startet sin grafiske produksjon i 1894 og flere av trykkene var da bearbeidelser av motiver fra hans malerier, spesielt de som knyttet seg til "Livsfrisen". Maleriet "Det syke barn" 1885-86 ble første gang stilt ut på Høstutstillingen samme år det var ferdig, og i Blomqvist i 1895. Munch skulle senere male totalt ytterligere fem versjoner av motivet, samt de trykte variantene av hele motivet og kun av den syke pikens hode. Denne versjonen av "Det syke barn" var et av de første motivene Munch utførte i det grafiske mediet radering.\n"Det har vært allment akseptert i Munch-litteraturen at det syke barn representerer Munchs søster Sophie som døde i 1877 da Munch var 13 år gammel, og at familiens tjenestepike Betzy Nielsen satt modell for den syke piken. I et notat fra begynnelsen av 30-tallet går det imidlertid frem at Munch også selv identifiserer seg sterkt med den syke skikkelsen i stolen." Eggum side 247\nGerd Woll skriver om motivet "Det syke barn" på mange måter står i en særstilling. Den malte versjonen av "Syk pike" vakte oppsikt da det ble vist på høstutstillingen i 1886. Mange lo og kommenterte høyrøstet den spesielle malemåten, andre fant det briljant, ja det beste bildet på utstillingen. Munch selv uttrykte mange ganger at han anså dette bildet som det viktigste i sin produksjon. "I det syge barn brøt jeg meg nye veie - det var et gjennombrudd i min kunst. - Det meste av hvad jeg senere har gjort, fik sin fødsel i dette billede."\n"Når det gjelder "Det syke barn", er det neppe riktig å se dette bildet som bare en erindring av søsteren Sophies død. Det tar opp i seg hele Munch-familiens sykelighet, og er i tillegg et utrolig veltruffet bilde på tuberkulosen, eller tæring, generelt. Bildet er malt ved hjelp av en modell hvis bleke hud og fine ansiktstrekk har vært utslagsgivende for framstillingen, og Munch har selv antydet en videre tolkning: - Det var i pudetiden. Sykesengtiden, sengetiden og dynetiden, javel. Men jeg påstår at det næppe var en af disse malere der således havde gjennemlevet til siste smertenskrik sit motiv som jeg i det syge barn. For var det ikke bare mig som sat der, det var alle mine kjære... I samme stol som jeg malte den syke har jeg og alle mine kjære fra min mor av sittet og lengtet mot sol." Woll side 12-13 Blomqvist
Rolf Nesch
"Rytter og to hester" / "Rider and two horses" / "Reiter mit zwei Pferden" 1939-1940\nFargemetalltrykk, selvtrykk\nTrykkmål 392x600 mm Signert nede til høyre: Nesch Helliesen/Sørensen 536\nLITTERATUR Sidsel Helliesen og Bodil Sørensen: «Rolf Nesch.The complete Graphic Works», Milano 2009 Blomqvist
Keith Haring
Uten tittel\nBlekk på papir\nMotivmål 17x24,5 cm Papirmål 25x30 cm Signert nede til høyre: K. Haring Blomqvist

Trova indirizzo e numero di telefono di Blomqvist

Blomqvist
Blomqvist Kunsthandel as
Tordenskiolds gate 5
0160 Oslo
T:+47 22 70 87 70
art@blomqvist.no
Pubblicità